ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر
  ... تېخىمۇ كۆپشىياڭگاڭ - فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپھىندىستان - فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپشىنجاڭ-فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپئۆزبەك - فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپتۈركىيە-فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپكارتون - فىلىم
  ... تېخىمۇ كۆپئەركىن - بوكىس
ئاداش بىكەتلەر